SNS

絵の具の降る夜に

絵の具の降る夜に@BankART Studio NYK
2016.5.27-6.5
​Performance : Ree
Artist : Hiroki Doi
​Photo : Miho Yoshida Tsukasa Yoshida
​   Masanori Mtsuzawa